• Zwroty i reklamacje

Zwroty:

Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Przedsiębiorstwo Handlowe Paweł Świerszcz, ul. karkonoska 42/3, 59-220 Legnica, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: sklep@paulmart.pl. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór dostępny jest poniżej.

Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży

Reklamacje:

Reklamacja może zostać złożona przez Konsumenta pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Handlowe Paweł Świerszcz, ul. karkonoska 42/3, 59-220 Legnica, bądź drogą mailową na adres: biuro@pulmart.pl.

Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Składając reklamację Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji zamieszczonego poniżej.

Adres wysyłki towaru podlegającego procedurze reklamacjj zostanie ustalony po kontakcie ze Sklepem.

Formularz reklamacji

  • Sklep zamknięty

Przerwa techniczna